Parafia
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Kaskach

Wypominki całoroczne 2021/22

+ Papieży, biskupów, księży, siostry zakonne,  proboszczów naszej Parafii: ks Teofila Iwanickiego, Władysława Wiśniewskiego, Franciszka Tomaszewskiego, 

   Mirosława Grędzińskiego, Zenona Kliszko,  Adama Gosiewskiego

+ Romana Bodycha, Jana Wojtasia, Stanisława Bańkowskiego, Krzysztofa Szelachowskiego

+ Mariannę Józefa Krystynę Wiktorię Feliksa Bodych, Marcelę Wacława Konarskich z dziećmi, Zofię Jana Sierakowskich, Bogdana Kryńskiego, Mirosławę Zielńską

+ Janinę Zenona Sikora, Teodora Anielę Ludwika Edwarda Edmunda Konarskich

+ Włodzimierza Matusiaka, Aurelię Mariana Dariusza Pietrzyk, Aleksandrę Bronisława Adamiec

+ Tadeusza Józefa Janinę Alberta Aleksandra Zofię Mieczysława Sitarskich

+ Mariannę Józefa Krystynę Wiktorię Feliksa Bodych, Marcelę Wacława Konarskich z dziećmi, Zofię Jana Sierakowskich, Bogdana Kryńskiego, Mirosławę Zielńską

+ Zofię Ryszarda Anielę Juliana Deliś, Arkadiusza Danielę Jerzego Karola Jaroszewskich, Eugeniusza Pelagię Wieczorków, dziadków Sulików Jaroszewwskich Wieczorków

   Stawickich

+ Marię Aleksego Leszka Izaków, Marię Stanisławę Mariana Izaków

+ Henrykę Ignacego Wiśniewskich, Zbigniewa Maciukiewicza, Stanisławę Wacława Słomczńskich

+ Jana Bronisława Andrzeja Antoniego Anielę Latosińskich, Kazimierę Antoniego Bajurskich, Kazimierza Mariannę Gawor

+ Czesław Stefanię józefa Chmieleckich, Stanisławę Tadeusza Strzeszewskich, Jadwigę Mieczysława Łasica

+ c.r. Firchałów Wieczorków Chojnackich Delisiów Sitkiewiczów Łasiców

+ Rozalię Konstantego Antoninę Włodzimierza Firchałów, Józefa Czesława Sitkiewicz, 

+ Mariannę Wacława Adamczyków, Zofię Kolek z rodzicami, Witolda Kolek z rodzicami, Adama Anielę Michała Mańkowskich, Kazimierza Sławka Dzikowskich

+ Stefanię Kazimierza Andrzeja Henryka Artura Halinę Magierskich, Feliksę Banaszek, Martę Stefana Zgutka, Henryka Borkowskiego

+ Stefanię Jana Włodzimierza Elżbietę Chełmińskich, Janinę Jerzego Szuch, Stefanię Stanisława Dariusza Rutkowskich, Teresę Władyczańską

+ Sewerynę Konstantego Stanisława Stanisławę Kolek, Katarzynę Jana Bielak, Stanisława Banaszka i jego r- ów, Jadwigę Pawła Bogusława Andrzeja Koch, Janusza Czubaka

+ Kazimierę Stefana Wandę Zielińskich, Bogusławę Sobolewską, Krystynę Kazimierza Petryka

+ Stefana Leokadię Teodorowicz, Stanisława Zielińskiego, Zofię Jana Henryka Jarzyna, Wandę Bolesława Teresę Adama Misiak

+ Bronisława Mieczysława Helenę Ludwika Czajewskich

+ Anielę Henryka Krzemińskich, dziadków Krzemińskich i Florczaków, Franciszka Szymańskiego, Krzysztofa Smolarkiewicza, Halinę Jana Kaczmarków, dziadków Kaczmarków i

   Bodychów, Teresę Izydora Murzyn

+ Kazimierę Jana Aleksandrę Stanisława Szymańczaków, Alicję Tkacz, Zofię Aleksandra Rutkowskich, Helenę Franciszka Dębowskich, Alicję Tadeusza Szatkowskich

+ Anielę Latosińską, Józefę Piotra Pindor, Włodzimierza Stanisławę Antoniego Latosińskich

+ Wacława Władysławę Antoniego Jaroszewskich, Romana Leokadię Gontarczyk, Józefa Stanisławę Poleckich

+ Zofię Franciszka Juliana Józefa Bodychów, dziadków Bodychów, Halinę Skurę, Jana Tkacza

+ Mariana Mariannę Stanisława Mariannę Eugeniusza Chojnackich, Anielę Bolesława Henryka Tadeusza Edwarda Teodorowicz

+ Jana Andrzeja Szałajskich, d-ów Szałajskich, Marię Ryszarda Brodzik, Annę Sowiak, c.r. Kierzkowskich

+ Jadwigę Mariana Mieczysława Szymańskich z rodzicami, Zofię Władysława Sitarz z rodzicami

+ Marię Genowefę Ludwika Jerzego Ryszarda Wasilewkich, Henrykę Kobuz, Janinę Józefa Ireneusza Marię Tadeusza Tkacz

+ Mariannę Władysława Nowakowskich, Janinę Ryszarda Stanisława Ryszarda Henryka Zygier

+ Władysława Tkacza, Mieczysława Zygmunta Sosińskich, Wincentego Natalię Bodych

1 listopada Msza św. na cmentarzu o 11 00. Po niej procesja po cmentarzu z wypominkami.