Parafia
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Kaskach

Wypominki całoroczne 2023/24

Módlmy się za wszystkich zmarłych papieży, biskupów, kapłanów, siostry i braci zakonnych, dobrodziejów naszego kościoła i parafii.  

Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie.

Polecajmy Bożemu miłosierdziu zmarłych:

+ Teodora Konarskiego, jego rodziców i braci

+ Janinę Zenona Sikora i zm. z rodziny

+ Jana Bronisławę Andrzeja Latosińskich, Kazimierza Mariannę Gawor

+ Zofię Władysława Sitarz, Jadwigę Mariana Mieczysława Szymańskich

+ Marię Genowefę Ludwika Jerzego Ryszarda Wasilewskich, Henrykę Kobuz, Janinę Jana Józefa Ireneusza Marię Tadeusza Tkacz

+ Halinę Czesława Gadzińskich, dziadków Salwa Gadzińskich Jankowskich, Kazimierza Teresę Janusza Jankowskich, Tadeusza Zimę

+ Henrykę Henryka Sadoś, Jana Dębowskiego zm. z obu rodzin

+ Stanisława Banaszka i jego rodziców

+ Stanisława i Stanisławę Kolek, Konstantego i Sewerynę Kolek, Jana i Katarzynę Bielak,  Pawła i Jadwigę Koch, Janusza Czubaka

+ Marię Aleksego Leszka Izaków, Marię Stanisława Mariana Izaków, Juliannę Zakrzewską

+ Henrykę Ignacego Wiśniewskich, Zbigniewa Maciukiewicza, Stanisławę Wacława Słomczyńskich

+ Stefana Choińskiego, zm. z rodziny

+ Tadeusza Janinę Józefa Albertę Zofię Aleksandra Janusza Mieczysława Sitarskich

+ Annę Mariana Bodych, Jadwigę Osuchowską, Juliannę Antoniego Bonieckich

+ Mariannę Józefa Wiktorię Feliksa Krystynę Bodych, Marcelę Wacława Konarskich z dziećmi, Zofię Jana Sierakowskich, Bogdana Kryńskiego, Janinę Szewczyk, Mirosławę Zielińską

 + Janinę Stanisława Genowefę Ryszarda Henryka Zygier, Mariannę Władysława Nowakowskich

+ Władysław Bolesława Kołodziejak, Stefanię Henryka Koźlicich, Zofię Franciszka Banaszek, c.r. Kołodziejaków i Brodowskich

+ Zofię Juliana Chmieleckich, Cecylię Władysława Kołodziejak

+ Czesława Stefanię Józefa Chmieleckich, Stanisławę Tadeusza Strzeszewskich, Jadwigę Mieczysława Łasica

+ Helenę Wacława, Irenę Pawła Borowskich, Hannę Feliksa Sierocińskich

+ Stanisławę Lucjana Gadzińskich, Jana Pietrzaka, Halinę Tomczak, dziadków Ruszczaków i Gadzińskich

+ Stefanię Jana Elżbietę Włodzimierza Chełmińskich, Stefanię Stanisława Dariusza Rutkowskich, Janinę Jerzego Szuch, Irenę Różycką Frej, Teresę Władyczańską

+ Anielę Latosińską, Józefę Piotra Pindor

+ Ryszarda Koczewskiego, Henrykę Stanisława Mieczysława Kwiecień, Krystynę Szczepana Kujawa

+ Mariana Mariannę Chojnackich, Anielę Bolesława Henryka Tadeusza Edwarda Teodorowicz, Stanisława Mariannę Eugeniusza Chojnackich

+ Antoninę Ludwika Stefana Magierskich

+ Irenę Aleksego Anastazję Zbigniewa Jagaś

+ Bronisławę Jana Jerzego Nowak, Karolinę Walentego Banach

+ Zofię Ryszarda Anielę Juliana Deliś, Arkadiusza Jerzego Danutę Karolinę Karola Jaroszewskich, Honoratę Pelagię Eugeniusza Wieczorków, dziadków Sulików Jaroszewskich Wieczorków Stawickich

+ Bronisława Mieczysława Helenę Ludwika Czajewskich

+ Halinę Jana Kaczmarek, Teresę Izydora Murzyn, Stanisławę Słomczyńską-Szulicką, Anielę Henryka Krzemińskich, dziadków Kaczmarków Krzemińskich Bodychów Florczaków

+ Jana Czarneckiego i Władysława Banaszka

+ Kazimierę Włodzimierza Wójcikowskich, Kunegundę Stanisława Kowalskich

+ Kazimierę Jana Aleksandrę Szymańczaków, Alicję Tkacz, Zofię Aleksandra Rutkowskich, Helenę Franciszka Dębowskich, Alicję Tadeusza Szatkowskich

+ Jana Aleksandrę Kazimierza Kucińskich, Mariana Mariannę Szczepaniak

+ Halinę Tadeusza Żółtowskich, Wandę Gut, Mariannę Aleksego Kazimierza Latosińskich

+ Bogdana Irenę Arkadiusza Izak, Stanisławę Feliksa Kazimierza Jerzego Szlaga

+ Feliksa Władysławę Wojciecha Wenerskich, Janinę Tadeusza Sadoś, Zofię Juliana Sosnowskich

+ Romana Bodycha, dziadków Bączyńskich

+ Apolonię Czesława Wiśniewskich, Reginę Pólkowską, Kazimierza Żaka

+ Halinę Wacława Rutkowskich, Jadwigę Franciszka Bonieckich

+ c.r. Brzywczy Paluchowskich Sierakowskich Jodłowskich

+ Bogdana Gadzińskiego, Mariannę Rajmunda Ostrowskich

+ Stanisławę Antoniego Włodzimierza Latosińskich

+ c.r. Firchałów Wieczorków Chojnackich Delisiów Szostów Sitkiewiczów

+ Kazimierę Stanisława Chojnackich

+ Lucjana Mariannę Brzywczy

+ Jana Mariannę Bączyńskich, c.r. Bączyńskich, Salomeę Malińską, Romana Bodycha

+ Jana Zenobię Jadwigę Sitarz

+ Jacka Antolaka, Dariusza Stanisława Stefanię Rutkowskich, Zofię Henryka Stefanię Antoniego Kalbarczyk, Marię Stanisława Wolak

+ Władysława Edwarda Szmagaj, dziadków Szmagajów i Kamińskich, pradziadków Jankowskich, Zdzisława Kamińskiego, Czesławę Staroń

+ Helenę Zygmunta Mariannę Wacława Wojciecha Zielińskich, Mirona Szperalskiego, c.r. Szperalskich

+ Mariannę Henryka Lucjana Janinę Mariana Chojnackich, Marcina Mechockiego, Teresę Zwierzchowską

+ Stefanię Piotra Teresę Mirosława Bożenę Mechockich, Magdalenę Wawrzyniak

+ Genowefę Feliksę Stanisława Wieczorek, Marię Miłkowską, Honoratę Stasiak, Helenę Jana Genowefę Czajewskich

+ Włodzimierza Matusiaka, Aurelię Mariana Dariusza Pietrzyk, Aleksandrę Bronisława Adamiec, Wacławę Skomorucha

+ Ryszarda Witolda Chojnackich, Kazimierę Stefana Czarneckich, Czesława Sitarskiego, dziadków Salwa Chojnackich, Marię Leszka Jana Pogruszewskich

+ Włodzimierza Czerwińskiego

+ Czesławę Władysława Latosińskich

+ Jana Andrzeja Szałajskich, dziadków Szałajskich, Annę Feliksa Sowiak, Marię Ryszarda Brodzik, c.r. Kierzkowskich

+ Dariusza Jerzego Mikołajczyków

+ Edwarda Alicję Feliksę Natalię Andrzeja Szmigielskich, Zofię Feliksa Kaczmarek, Adama Chmiela

+ Stefana Leokadię Teodorowicz

+ Stanisława Zielińskiego, Zofię Jana Henryka Jarzyna, Wandę Bolesława Teresę Adama Misiak

+ Mieczysławę Zygmunta Sosińskich, c.r. Sosińskich

+ Jadwigę Jana Gontarczyków, Genowefę Wacława Wasilewskich, c.r. Gontarczyków i Wasilewskich

+ Wiesławę Anielę Stanisława Anastazję Zbigniewa Jagaś, Janinę Witolda Zdanowskich

+ Mariannę Wacława Piotra Młynarczyków

+ dziadków Gontarczyków, c.r. Gontarczyków

+ Tadeusza Jacka Bodych

+ Kazimierę Wacława Magierskich, Piotra Bielawskiego

+ Mariannę Wacława Adamczyk, Zofię Witolda Kolek, Eleonorę Kazimierza Sławka Dzikowskich, Anielę Michała Adama Mańkowskich, dziadków Mańkowskich Kolków, Adamczyków Wolskich

+ Wiesława Alinę Mariannę Stefana Dariusza Puchała

+ Henrykę Stefana Kazimierza Anielę Stanisława Jagaś, Jadwigę Kierzkowską, Władysławę Wacława Arkadiusza Kazimierę Magierskich, Macieja Mazurka

+ Janinę Józefa Bogusława Grzegorza Kubiak, Marię Antoniego Marka Zygmunta Kozłowskich, Zofię Antoniego Fruzińskich, Alinę Antoniego  Marcjannę Władysława Kozłowskich, Walentynę Śmigiera, Genowefę Dzikowską

+ Łukasza Kazimierza Justynę Piotra Jadwigę Łasica, Anielę Tadeusza Juliana Mariannę Nowakowskich, Rozalię Konstantego Firchał, Juliannę Władysława Olczaków

+ Karola Andrzeja Zofię Juliana Katarzynę Józefa Rutkowskich, Janinę Włodzimierza Józefę Michała Mazgaj, Krzysztofa Szelachowskiego, dziadków Gajewskich Basiaków Mrugalskich Adamczyków Szelachowskich, Jana Duraka

+ Tadeusza Annę Władysława Skrzypczyńskich, Mariannę Lucjana Kierzkowskich

+ Tadeusza Florczaka, dziadków Sadoś

+ Zofię Franciszka Juliana Józefa Bodych, dziadków Bodychów, Halinę Skurę , Jana Tkacza 

+ Antoninę Stanisława Jerzego Chmieleckich, Stanisławę Kołodziejak 

+ Marię Antoniego Jerzego Krzysztofa Stanisława Mariannę Piotra Zielińskich, Aldonę Kołodziejczak, Stefanię Stefana Stanisława Jarzyna, Zofię Stefańską

+ Mieczysławę Celestyna Tkacz

+ Grzesia Włodarczyka, Henrykę Kazimierza Ewę Mariana Aleksandrę Jana Słomczyńskich, Henryka Misiaka, Mieczysława Pietrasa, Eugenię Henryka Szlaga, Józefę Stanisława Kozłowskich

+ Leokadię Władysława Wielogórskich

+ Irenę Aleksego Jagaś, Krystynę Stanisława Wojdak

+ Zofię Adama Leokadię Romana Gontarczyk, Krzysztofa Szelachowskiego, Janinę Jana Basiak

+ Juliannę Stefańska, Jana Kaczmarka

+ Stefanię Mieczysława Szumacher, Janinę Stefana Lipińskich

+ Mariannę Ludwika Teresę Bolesława Krejner

+ Helenę Jana Mańkowskich

+ Danutę Śnieg, Mikołaja Dębickiego, Mariannę Józefa Jerzego Janusza Pietrzaków, dziadków Pietrzaków Bodychów

+ Danutę Genowefę Władysława Krystynę Feliksa  Śnieg, dziadków Śniegów Paroli

+ Mariannę Aleksandra Zofię Albina Serej, Helenę Stefana Karola Stegienko

+ Stanisława Mońka, Jana Radziejewskiego, Włodzimierza Tkacza

+ Mirosława Romana Ragus, Natalię Jana Witte

+ Józefę Stanisława Stanisławę Brzywczy, Władysławę Wacława Stefańskich, Daniela Jana Marzenę Jurczewskich

+ Mariannę Lucjana Brzywczy, Józefa Konarskiego

+ Piotra Mariannę Dębowskich, Mariana Banaszka

+ Kazimierę Wacława Jana Helenę Franciszka Zielińskich, Kazimierza Władysławę Modelewskich, Stanisława Czesławę Małgorzatę Jaworskich

+ Halinę Stefana Laskowskich, Władysławę Józefa Paluchowskich, Justynę Patryka Karasiewicz

+ Józefa Stanisławę Juliana Mirosława Sosińskich

+ Antoniego Katarzynę Eugeniusza Sitarz, Jana Stefańskiego, Tadeusza Kamińskiego

+ Henryka Banaszka

+ Marka Grzegorka z rodzicami, Janinę Wacława Stanisława Juliana Józefa Juliannę Łukasza Bodych

+ Stefanię Kazimierza Andrzeja Henryka Artura Halinę Lesława Jolantę Magierskich, Feliksę Banaszek,  Martę Stefana Zgutka, Henryka Borkowskiego

+ Tadeusza Kierzkowskiego

+ Edwarda Drozd, Romanę Wiśniewską, c.r. Wiśniewskich i Drozdów

+ Juliannę Tadeusza Marka Michałowskich, Wiesławę Łasica

+ Józefę Józefa Pogruszewskich, Mariannę Krejner

+ Elżbietę Henryka Kierzkowskich, Pelagię Władysława Mechockich

+ Wandę Kazimierza Zielińskich, c.r. Brogowiczów i Sadowskich

+ Kazimierę Stefana Wandę Romualda Zielińskich, Krystynę Kazimierza Petryka, Magdalenę Kazimierza Dymowskich

+ Bogdana Zygmunta Stefana Janinę Władysława Zofię Michałowskich, Mariannę Jana Szymańczak, Mariolę Stanisława Mariannę Zygmunta Wołowczyk

+ Stanisława Józefę Szymańczak, Juliana Mariannę Daniela, Banaszek, Sylwestrę Henryka Wieczorek

+ Janusza Pietrzaka, Janinę Jana Wiśniewskich, Kazimierza Zofię Aleksandra Bodych

+ Kazimierza Henrykę Stanisława Henryka Kaczmarków, Marię Jeśka

+ Danielę Wojciecha Ciastkowskich

+ c.r. Staszkiewiczów i Kolińskich

+ Stanisława Stanisławę Krystynę Nowakowskich

+ Natalię Wincentego Bodych

+ Zofię Czesława Michała Katarzynę Lipińskich z dziećmi i wnukami, Alinę Witolda Fabisiaków, Romana Iżyckiego, c.r. Fabisiaków Lipińskich Lesińskich Dębskich Zielińskich

+ Henrykę Zbigniewa Nowakowskich

+ Stanisława Strojczyka,  Kornelę  Franciszka Kołosowskich, Dariusza Teresę   Barańskich, Zofię Weretyńską

+ Janinę Antoniego Banasiak ich dzieci i rodzeństwo

+ Romana Izaka, Tadeusza Zaniewskiego

+ Aleksandrę Karola Jerzego Bogdana Mariannę Łasica, Jadwigę Wacława Kupskich

+ Ludwikę Józefa Zofię  Banasiak, Aleksandrę Henryka Gadzińskich

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkich Parafian i przyjaciół naszego kościoła zapraszam w tę niedzielę 23 czerwca na parafialny odpust. Suma odpustowa o 11 00. Bezpośrednio po tej Mszy piknik parafialny, na którym wiele atrakcji, m. in. muzyka na żywo... xprob