Parafia
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Kaskach

Wypominki całoroczne 2021/22

+ Papieży, biskupów, księży, siostry zakonne,  proboszczów naszej Parafii: ks Teofila Iwanickiego, Władysława Wiśniewskiego, Franciszka      Tomaszewskiego, Mirosława Grędzińskiego, Zenona Kliszko,  Adama Gosiewskiego

+ Romana Bodycha, Jana Wojtasia, Stanisława Bańkowskiego, Krzysztofa Szelachowskiego

+ Mariannę Józefa Krystynę Wiktorię Feliksa Bodych, Marcelę Wacława Konarskich z dziećmi, Zofię Jana Sierakowskich, Bogdana Kryńskiego, Mirosławę Zielińską

+ Janinę Zenona Sikora, Teodora Anielę Ludwika Edwarda Edmunda Konarskich

+ Włodzimierza Matusiaka, Aurelię Mariana Dariusza Pietrzyk, Aleksandrę Bronisława Adamiec

+ Tadeusza Józefa Janinę Alberta Aleksandra Zofię Janusza Mieczysława Sitarskich

+ Zofię Ryszarda Anielę Juliana Deliś, Arkadiusza Danielę Jerzego Karola Jaroszewskich, Eugeniusza Pelagię Wieczorków, dziadków Sulików Jaroszewskich Wieczorków Stawickich

+ Marię Aleksego Leszka Izaków, Marię Stanisława Mariana Izaków

+ Henrykę Ignacego Wiśniewskich, Zbigniewa Maciukiewicza, Stanisławę Wacława Słomczyńskich

+ Jana Bronisława Andrzeja Antoniego Anielę Latosińskich, Kazimierę Antoniego Bajurskich, Kazimierza Mariannę Gawor

+ Czesław Stefanię Józefa Chmieleckich, Stanisławę Tadeusza Strzeszewskich, Jadwigę Mieczysława Łasica

+ c.r. Firchałów Wieczorków Chojnackich Delisiów Sitkiewiczów Łasiców

+ Rozalię Konstantego Antoninę Włodzimierza Firchałów, Józefa Czesława Sitkiewicz, 

+ Mariannę Wacława Adamczyków, Zofię Kolek z rodzicami, Witolda Kolek z rodzicami, Adama Anielę Michała Mańkowskich, Kazimierza Sławka Dzikowskich

+ Stefanię Kazimierza Andrzeja Henryka Artura Halinę Magierskich, Feliksę Banaszek, Martę Stefana Zgutka, Henryka Borkowskiego

+ Stefanię Jana Włodzimierza Elżbietę Chełmińskich, Janinę Jerzego Szuch, Stefanię Stanisława Dariusza Rutkowskich, Teresę Władyczańską

+ Sewerynę Konstantego Stanisława Stanisławę Kolek, Katarzynę Jana Bielak, Stanisława Banaszka i jego r- ów, Jadwigę Pawła Bogusława Andrzeja Koch, Janusza Czubaka

+ Kazimierę Stefana Wandę Zielińskich, Bogusławę Sobolewską, Krystynę Kazimierza Petryka

+ Stefana Leokadię Teodorowicz, Stanisława Zielińskiego, Zofię Jana Henryka Jarzyna, Wandę Bolesława Teresę Adama Misiak

+ Bronisława Mieczysława Helenę Ludwika Czajewskich

+ Anielę Henryka Krzemińskich, dziadków Krzemińskich i Florczaków, Franciszka Szymańskiego, Krzysztofa Smolarkiewicza, Halinę Jana Kaczmarków, dziadków Kaczmarków i Bodychów, Teresę Izydora Murzyn

+ Kazimierę Jana Aleksandrę Stanisława Szymańczaków, Alicję Tkacz, Zofię Aleksandra Rutkowskich, Helenę Franciszka Dębowskich, Alicję Tadeusza Szatkowskich

+ Anielę Latosińską, Józefę Piotra Pindor, Włodzimierza Stanisławę Antoniego Latosińskich

+ Wacława Władysławę Antoniego Jaroszewskich, Romana Leokadię Gontarczyk, Józefa Stanisławę Poleckich

+ Zofię Franciszka Juliana Józefa Bodychów, dziadków Bodychów, Halinę Skurę, Jana Tkacza

+ Mariana Mariannę Stanisława Mariannę Eugeniusza Chojnackich, Anielę Bolesława Henryka Tadeusza Edwarda Teodorowicz

+ Jana Andrzeja Szałajskich, d-ów Szałajskich, Marię Ryszarda Brodzik, Annę Sowiak, c.r. Kierzkowskich

+ Jadwigę Mariana Mieczysława Szymańskich z rodzicami, Zofię Władysława Sitarz z rodzicami

+ Marię Genowefę Ludwika Jerzego Ryszarda Wasilewkich, Henrykę Kobuz, Janinę Józefa Ireneusza Marię Tadeusza Tkacz

+ Mariannę Władysława Nowakowskich, Janinę Ryszarda Stanisława Ryszarda Henryka Zygier

+ Władysława Tkacza, Mieczysława Zygmunta Sosińskich, Wincentego Natalię Bodych

+ Stefanię Mieczysława Szumacher, Stefana Janinę Lipińskich, Henryka Mariannę Szumacher

+ Annę Mariana Bodychów, Antoniego Bonieckiego, Jadwigę Osuchowską

+ Romana Bodycha i dziadków Bączyńskich

+ Władysława Edwarda Szmagaj, Dziadków Szmagajów i Kamińskich, Zdzisława Kamińskiego, Czesławę Staroń

+ Bronisławę Jana Jerzego Nowaków, Karolinę Walentego Banach

+ Wiesławę Jagaś

+ Łukasza Kazimierza Justynę Piotra Jadwigę Łasica, Anielę Tadeusza Lucjana Mariannę Nowakowskich, Juliannę Władysława Olczaków, Rozalię Konsantego Włodzimierza Firchał

+ Eugeniusza Mechockiego, Julię Józefa Stawickich

+ Jana Mariannę Bączyńskich, ich synów i dziadków Izaków i Kołodziejaków

+ Stanisława Anielę Jana Bodychów

+ Stanisławę Lucjana Gadzińskich, Jana Pietrzaka, Halinę Tomczak

+ Henryka Zofię Anielę Franciszka Zielińskich, Stanisława Wojdaka

+ Stanisława Strojczyka, Franciszka Kornelię Kołosowskich

+ Zofię Weretyńską, Teresę Dariusza Barańskich

+ c.r. Brzywczych Paluchowskich Sierakowskich Jodłowskich

+ Zbigniewa Szymaniaka, Martę Lucjana Sitkiewiczów, Annę Jana Kwiatkowskich

+ Leokadię Władysława Ryszarda Wielogórskich

+ c.r. Staszkiewiczów Kolińskich Krzemińskich

+ Stanisławę Wacława Zygier

+ Mariannę Wacława Piotra Młynarczyków

+ Halinę Wacława Rutkowskich, Jadwigę Franciszka Bonieckich

+ Zofię Juliana Chmieleckich, Cecylię Władysława Kołodziejak

+ Antoninę Ludwika Stefana Magierskich

+ Irenę Aleksego Anastazję Zbigniewa Jagaś

+ Eugeniusza Sitarza, Tadeusza Kamińskiego

+ Wojciecha Ciastkowskiego i jego r-ów, Mariannę Bronisława Józefa Zbigniewa Krystynę Sosnowskich

+ Irenę Aleksego Jagaś, Antoninę Stanisława Jerzego Chmieleckich, Stanisławę Kołodziejak

+ Albina Zofię Serej

+ Helenę Stefana Stegienko

+ Apolonię Czesława Wiśniewskich, Reginę Pólkowską, Kazimierza Żaka

+ Helenę Jana Mańkowskich

+ Mariannę Ludwika Teresę Bolesława Krejner

+ Krystynę Wacława Serej, Mariannę Jana Zygmunta Brzywczy

+ Henrykę Stefana Kazimierza Jagaś, Jadwigę Kierzkowską

+ Jana Czarneckiego, Władysława Banaszka

+ c.r. Koczewskich Kwietniów Kujawów Plachów Klapów

+ Czesława Powałkę, Józefę Stanisława Modelewskich

+ Stanisławę Konstantego Modelewskich, c.r. Skoniecznych

+ Lesława Magierskiego, Kazimierę Helenę Wacława Chełmińskich

+ Janusza Pietrzaka, Henrykę Kazimierza Stanisłąwa Henryka Kaczmarków, Kazimierza Zofię Aleksandra Bodychów

+ Mariannę Józefa Jerzego Janusza Pietrzaków, d-ów Pietrzaków Bodychów, Mikołaja Dębickiego

+ Danutę Genowefę Władysława Feliksa Krystynę Śnieg, d-ów Śniegów i Paroli

+ Władysławę Kazimierę Arkadiusza Wacława Magierskich, c.r. Magierskich Wiśniewskich, Macieja Mazurka

+ Mariannę Jana Mariannę Walerego Tadeusza Krystynę Pakuła, Mariannę Władysława Szustak, Tadeusza Binkowskiego, Jerzego Molasę

+ c.r. Wiązowskich Osowskich Kreftów Cegielskich Gusmanów Wnuków Włodarczyków Szydłowskich Latoszewskich Kisielów, Mariannę Małachowską

+ Ryszarda Witolda Janinę Lucjana Chojnackich, Genowefę Józefa Salwa, Kazimierę Stefana Czesława Czarneckich, Marię Jana Leszka Pogruszewskich

+ Marię Antoniego Jerzego Krzysztofa Zielińskich, Stanisława Stefanię Stefana Jarzyna, Aldonę Kołodziejczak, d-ów Zielińskich, Zofię Stefańską

+ Agnieszkę Jana Adama Pszeniczków, Halinę Zembalę, Mariana Janinę Józefa Chojnackich, Mariannę Mikołajczyk,Genowefę Bogiel, Jadwigę Zbigniewa Kaczanowskich

+ Eugeniusza Genowefę Józefa Mechockich

+ Stefanię Aleksandra Dzikowskich

+ Feliksę Antoniego Feluch

+ Cecylię Stanisława Michała Janusza Gontarczyków

+ Tadeusza Jacka Bodychów

+ Józefę Józefa Pogruszewskich, Mariannę Krejner

+ Włodzimierza Czerwińskiego

+ Czesławę Władysława Latosińskich

+ Dariusza Jerzego Mikołajczyków

+ Henryka Henrykę Sadoś, Jana Dembowskiego

+ Janinę Wacława Bodychów z rodziną

+ Edwarda Reginę Dionizego Drozd, Stefanię Antoniego Niewiadomskich, Romanę Apolonię Czesława Wiśniewskich

+ Marię Antoniego Zygmunta Marka Marcjannę Władysława Kozłowskich, Zofię Antoniego Fruzińskich, Janinę Józefa Bogusława Kubiaków, Alinę Antoniego Kozłowskich

+ Władysławę Bolesława Kołodziejak, c.r. Kołodziejaków, Stefanię Henryka Koźlickich, Zofię Franciszka Banaszek

+ Edwarda Natalię Feliksę Andrzeja Szmigielskich, Zofię Feliksa Kaczmarek

+ Mariana Banaszka, Piotra Mariannę Dębowskich, Zofię Aleksandra Wacławę Jolantę Florczak

+ Kazimierę Włodzimierza Wójcikowskich, Kunegundę Stanisława Kowalskich

+ Walentynę Śmigiera, Genowefę Dzikowską

+ c.r. Kozioł Mikusek Krupa Wojdat Bałuk Proczek

+ Arkadiusza Kowalskiego, r-ów i d-ów Codzel

+ Tadeusza Florczaka, Mariannę Piotra Sadoś

+ Stanisławę Kazimierę Chojnackich

+ Zygmunta Mariannę Wacława Wojciecha Zielińskich, Irenę Dunajko, c.r. Szperalskich

+ Romana Izaka, c.r. Izaków Wrzochali Zaniewskich Dzieszko

+ Halinę Czesława Gadzińskich, d-ów Salwa Gadzińskich Jankowskich, Kazimierza Janusza Jankowskich, Tadeusza Zimę

+ Jadwigę Jana Gontarczyk, Genowefę Wacława Wasilewskich

+ Feliksę Władysława Wenerskich, Janinę Tadeusza Sadoś, Zofię Juliana Sosnowskich

+ Mariannę Aleksandra Serej

+ Romana Mirosława Ragus

+ Mieczysławę Celestyna Tkacz, Franciszka Pachniaka, Annę Jana Rutkowskich

+ Genowefę Stanisława Lipka

+ Irenę Urszulę Dominikę Tadeusza Zbigniewa Grzelak

+ Wacława Kalinowskiego, Mieczysława Katarzynę Władysława Kaczmarek

+ Helenę Józefa Bączyńskich, z rodziny Bączyńskich

+ Jana Antoninę Wacława Genowefę Laskowskich

+ Juliannę Stefańską, Jana Kaczmarka

+ Tadeusza Annę Władysława Skrzypczyńskich z dziećmi, Mariannę Lucjana Kierzkowskich, Krystynę Stanisława Dalach

+ Mariannę Tadeusza Czuba, Zofię Jana Szymańczaków, Antoniego Bronisławę Jana Zastawnych, Zofię Ludwiniak, Genowefę Władysława Glina

+ Juliannę Zofię Katarzynę Józefa Wacława Halinę Bolesława Andrzeja Jana Wojtusia Rutkowskich, Józefa Halinę Lipka

+ Henrykę Kazimierza Mariana Ewę  Jana Aleksandrę Słomczyńskich, Henryka Eugenię Szlaga, Józefę Stanisława Kozłowskich, Henryka Misiaka

+ Zofię Czesława Lipińskich z rodzicami i rodzeństwem, Sabinę Henryka Łukasiak z rodzicami i rodzeństwem, Alinę Witolda Fabisiaków, Romana Iżyckiego, Jana Lesińskiego

+ Natalię Jana Witte, Józefę Stanisławę Stanisława Brzywczy, Danielę Marzenę Jana Jurczewskich

+ Mariannę Lucjana Brzywczy, Józefa Konarskiego

+ c.r. Zielińskich Brogowiczów Sadowskich

+ Romana Izaka, c.r. Izaków i Gadzińskich

+ Zygmunta Genowefę Włodzimierza Gęgniewicz, Teresę Sytkę

+ Mariannę Franciszka Lucjana Kaczmarek, Kazimierę Stanisława Wilanowskich

+ Stanisława Jerzego Piotra Józefę Czajewskich, Józefa Feliksę Zygmunta Kołodziejak, Urszulę Wincel

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23 w poniedziałek 5 września o 8 00. Zapraszam wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Spotkanie rodziców dzieci, które w tym roku szkolnym przyjmą I Komunię św. w niedzielę 11 września po Mszy o 10 00 w kościele.