Parafia
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Kaskach

Wypominki całoroczne 2022/23

+ Papieży, biskupów, księży: Teofila Iwanickiego, Władysława Wiśniewskiego, Franciszka Tomaszewskiego, Mirosława Grędzińskiego, Zenona Kliszko,  Adama Gosiewskiego

+ Jana Wojtasia, Stanisława Bańkowskiego, Krzysztofa Szelachowskiego

+ Henrykę Ignacego Wiśniewskich, Zbigniewa Maciukiewicza, Stanisławę Wacława Słomczyńskich

+ Marię Aleksego Leszka Izaków, Marię Stanisława Mariana Izaków

+ c.r. Kolek Koch, Jana Katarzynę Bielak, Janusza Czubaka, Stanisława Banaszka i jego rodziców

+ Feliksa Stanisława Walerię Stawickich, Macieja Mariannę Michałowskich, Zenona Stanisława Chmieleckich

+ c.r. Koczewskich Kwietniów Kujawów

+ c.r. Jaroszewskich Wieczorków Stawickich

+ Halinę Czesława Gadzińskich, dziadków Salwa Gadzińskich Jankowskich, Kazimierza Janusza Jankowskich,  Tadeusza Zimę

+ c.r. Brzywczych Paluchowskich Jodłowskich Sierakowskich

+ Jana Bronisławę Andrzeja Latosińskich, Mariannę Kazimierza Gawor

+ Czesława Stefanię Józefa Chmieleckich, Tadeusza Stanisławę Strzeszewskich, Jadwigę Mieczysława Łasiców

+ Jadwigę Jana Gontarczyków, c.r. Gontarczyków i Wasilewskich

+ Mieczysławę Zygmunta Sosińskich, c.r. Sosińskich

+ Tadeusza Janinę Józefa Albertę Zofię Aleksandra Janusza Mieczysława Sitarskich

+ Mariannę Józefa Wiktorię Feliksa Krystynę Bodych, Marcelę Wacława Konarskich z dziećmi,  Zofię Jana Sierakowskich, Bogdana Kryńskiego, Mirosławę Zielińską

+ Marię Antoniego Marka Zygmunta Mariannę Władysława Kozłowskich, Zofię Antoniego Fruzińskich, Grzegorza Bogusława Janinę Józefa Kubiak, Alinę Antoniego   

Kozłowskich, Genowefę Dzikowską, Walentynę Śmigiera

+ Włodzimierza Czerwińskiego, Czesławę Władysława Latosińskich, Dariusza Jerzego Mikołajczyków

+ Kazimierę Wacława Magierskich, Piotra Bielawskiego

+ Henrykę Stefana Kazimierza Jagaś, Jadwigę Kierzkowską, Władysławę Wacława Magierskich, Macieja Mazurka

+ Helenę Jana Bodychów, c.r. Bodychów

+ c.r. Bączyńskich Izaków Kołodziejaków

+ Leokadię Stefana Teodorowicz, Mariannę Antoniego Misiak

+ Stanisława Zielińskiego, Zofię Jana Henryka Jarzyna, Wandę Bolesława Teresę Adama Misiak

+ Bronisława Mieczysława Helenę Ludwika Czajewskich

+ Mariannę Władysława Nowakowskich, Janinę Genowefę Stanisława Ryszarda Henryka Zygier

+ Jana Andrzeja Szałajskich, dziadków Szałajskich, c.r. Kierzkowskich, Annę Feliksa Sowiak, Marię Ryszarda Brodzik

+ Włodzimierza Matusiaka, Aurelię Mariana Dariusza Pietrzyk, Aleksandrę Bronisława Adamiec

+ Stanisława Ryszarda Anielę Franciszka Codzel, Arkadiusza Kowalskiego

+ Jadwigę Mariana z rodzicami i rodzeństwem, Zofię Władysława Sitarz z rodzicami, Mieczysława Szymańskiego

+ Władysławę Bolesława Kołodziejak ich rodziców i rodzeństwo, Stefanię Henryka Koźlickich, Zofię Franciszka Banaszek

+ Mariana Mariannę Stanisława Eugeniusza Chojnackich, Anielę Bolesława Henryka Tadeusza Edwarda Teodorowicz

+ Stanisława Lucjana Gadzińskich, dziadków Ruszczaków i Gadzińskich, Jana Pietrzaka, Halinę Tomczak

+ c.r. Wieczorków Firchałów Delisiów, dziadków Chojnackich Firchałów Wieczorków Kulisów Orzechowskich, ks. Mirosława

+ Eugeniusza Mechockiego, Julię Józefa Stawickich

+ Halinę Wacława Rutkowskich, Jadwigę Franciszka Bonieckich

+ Kazimierza Mariana Henryka Bagińskch

+ Zofię Albina Serej

+ Apolonię Czesława Wiśniewskich, Kazimierza Żaka

+ Helenę Stefana Karola Stegienko

+ Helenę Zygmunta Mariannę Wacława Wojciecha Zielińskich, c.r. Szperalskich

+ Bronisławę Jana Jerzego Nowak, Karolinę Walentego Banach

+ Wacława Helenę Irenę Borowskich, Hannę Feliksa Sierocińskich

+ Stefanię Kazimierza Andrzeja Henryka Lesława Artura Halinę Magierskich, Feliksa Józefa Kazimierza Augustyn Jana Banaszek

+ Henryka Radziejewskiego, Juliana Stanisławę Jagaś

+ Anielę Latosińską, Józefę Piotra Pindor

+ Stanisława Strojczyka, Kornelię Franciszka Kołosowskich

+ Henrykę Henryka Sadoś

+ Zofię Weretyńską, Teresę Dariusza Barańskich

+ Jana Helenę Kolińskich, Kazimierę Stanisława Staszkiewicz

+ Zofię Franciszka Juliana Józefa Bodych, Halinę Skurę, Jana Tkacza, dziadków Bodychów

+ Stanisławę Wacława Zygier, Kazimierę Feliksa Dorocińskich, Zygmunta Kacprzaka, Marysię Wolak

+ Ryszarda Witolda Chojnackich, Kazimierę Stefana Czesława Czarneckich, Marię Jana Leszka Pogruszewskich, dziadków Chojnackich i Salwa

+ Feliksę Władysława Wojciecha Wenerskich, Janinę Tadeusza Sadoś, Zofię Juliana Sosnowskich

+ Antoninę Ludwika Stefana Magierskich

+ Irenę Aleksego Anastazję Zbigniewa Jagaś

+ Mieczysława Stefanię Szumacher, Stefana Janinę Lipińskich

+ Halinę Tadeusza Żółtowskich, Wandę Gut, Mariannę Aleksego Kazimierza Latosińskich

+ Teodorę Anielę Ludwika Edwarda Edmunda Konarskich

+ Zenona Janinę Anielę Juliana Sikora, Zofię Kaczmarek

+ Jacka Antolaka, Dariusza Stefanię Stanisława Rutkowskich, Zofię Henryka Antoniego Stefanię Kalbarczyk, Marię Stanisława Wolak

+ Anielę Henryka Krzemińskich, Halinę Jana Kaczmarek, dziadków Krzemińskich  Florczaków Kaczmarków Bodychów, Teresę Izydora Murzyn, Stanisławę Słomczyńską - 

Szulicką, Krzysztofa Smolarkiewicza

+ Kazimierę Jana Aleksandrę Stanisława Szymańczaków, Alicję Tkacz, Alicję Tadeusza Szadkowskich, Zofię Aleksandra Rutkowskich, Helenę Franciszka Dębowskich

+ Kazimierza Zofię Aleksandra Bodychów, Janinę Jana Wiśniewskich, Marię Jeśka

+ Janusza Pietrzaka, Kazimierza Henrykę Stanisława Henryka Kaczmarków

+ Piotra Mariannę Dembowskich, Mariana Banaszka

+ Aleksandrę Karola Jerzego Bogdana Gadzińskich, Mariannę Łasica, Jadwigę Wacława Kupskich

+ Danutę  Śnieg, Mariannę Józefa Jerzego Janusza Pietrzaków, Mikołaja Dębickiego, dziadków Pietrzaków i Paroli

+ Danutę Genowefę Władysława Krystynę Feliksa Śnieg, dziadków Śniegów i Paroli

+ Romana Bodycha, Władysława Edwarda Szmagaj, Zdzisława Kamińskiego, Czesławę Staroń, dziadków Bączyńskich Szmagajów Kamińskich

+ Tadeusza Zofię Aleksandrę Jolantę Wacławę Florczak

+ Bogdana Irenę Arkadiusza Izaków, Stanisławę Feliksa Kazimierza Jerzego Szlaga

+ Henrykę Zbigniewa Nowakowskich

+ Natalię Władysława Czesława Maciejewskich, Danutę Kozłowską

+ Romanę Wiśniewską

+ Annę Mariana Bodych, Jadwigę Osuchowską, Juliannę Antoniego Bonieckich

+ Marię Antoniego Jerzego Krzysztofa  Mariannę Piotra Stanisława Zielińskich, Aldonę Kołodziejczak, Stefanię Stefana Jarzyna, Zofię Stefańską

+ Tadeusza Annę Władysława Skrzypczyńskich, Mariannę Lucjana Kierzkowskich

+ Wiesławę Jagaś

+ Mariannę Wacława Adamczyk, Zofię Witolda Kolek, Eleonorę Kazimierza Sławka Dzikowskich, Anielę Michała Adama Mańkowskich, dziadków Mańkowskich Adamczyków 

Kolków i Wolskich

+ Jana Czarneckiego, Władysława Banaszka

+ Władysława Halinę Tkacz

+ Wojciecha Henryka Władysława Ciastkowskich, Mariannę Bronisława Józefa Krystynę Zbigniewa Sosnowskich

+ Tadeusza Jacka Bodychów

+ Cecylię Stanisława Janusza Michała Gontarczyków

+ Tadeusza Juliannę Marka Michałowskich, Wiesława Łasicę

+ Elżbietę Henryka Kierzkowskich, Pelagię Władysława

+ Antoninę Stanisława Jerzego Chmieleckich, Stanisławę Kołodziejak

+ Irenę Aleksego Jagaś, Krystynę Stanisława Wojdak

+ Lucjana Martę Sitkiewicz, Zbigniewa Szymaniaka, Annę Jana Kwiatkowskich

+ Stanisławę Antoniego Włodzimierza Latosińskich

+ Stanisława Kazimierę Chojnackich, Mariannę Gontarczyk

+ Mariannę Wacława Piotra Młynarczyk

+ Mieczysławę Celestyna Tkacz

+ Kazimierę Włodzimierza Wójcikowskich, Kungundę Stanisława Kowalskich, Anielę Adama Stępniewskich

+ Justynę Kazimierza Łukasza Piotra Jadwigę Łasica, Anielę Wojciecha Lucjana Mariannę Nowakowskich

+ Rozalię Konstantego Firchał, Władysława Juliannę Olczak

+ Roberta Hannę Jerzego Dzikowskich, Stanisława Klimka

+ Juliannę Stefańską, Jana Kaczmarka

+ Edwarda Alicję Feliksę Natalię Andrzeja Szmigielskich, Zofię Feliksa Kaczmarek, Adama Chmiela

+ Mariannę Ludwika Teresę Boleslawa Krejner

+ Helenę Jana Mańkowskich

+ Mariannę Lucjana Brzywczy, Józefa Konarskiego, Ireneusza Sitarza

+ Józefę Stanisława Stanisławę Brzywczy, Jana Daniela Marzenę Jurczewskich

+ Jana Natalię Witte

+ Henryka Banaszka, Stefana Choińskiego

+ Eugeniusza Sitarza, Tadeusza Kamińskiego, Danutę Kosut

+ Genowefę Stanisława Lipka, c.r. Lipków i Szymańczaków

+ Franciszkę Stefana Henryka Banaszek

+ Stefana Kazimierę Wandę Zielińskich, Krystynę Kazimierza Petryka

+ Czesława Powałkę, Stanisławę Konstantego Modelewskich, c.r. Skoniecznych i Modelewskich

+ Henryka Helenę Gontarczyk, Zofię Henryka Gadzińskich, Antoninę Jana Okruta, Jadwigę Ryszarda Wasilewskich, Wacława Annę Helenę Teresę Antolak

+ Mariannę Krejner, Józefa Józefę Pogruszewskich

+ Juliana Zofię Katarzynę Józefa Wacława Halinę Andrzeja Bolesława Feliksa Rutkowskich, Anielę Andrzeja Mrugalskich, Jana Zofię Gajewskich, Krzysztofa

Szelachowskiego

+  Kazimierę Stanisława Wilanowskich, Lucjana Mariannę Kaczmarek

+  Mirosława Ragus

+  Marię Wacława Sulik, Halinę Wacława Rutkowskich

+ Jana Mariannę Pakuła

+ Janinę Wacława Bodych z rodziną, Marka Grzegorka

+ Alinę Witolda Fabisiak, Romana Iżyckiego, Zofię Czesława c.r. Lipińskich

+ c.r. Koryckich Olszyńskich Walasików

+ Zofię Juliana Chmieleckich, Cecylię Władysława Kołodziejak