Parafia
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Kaskach
  • Cmentarz w Kaskach jest miejscem świętym godnym najwyższego uszanowania.
  • Cmentarz w Kaskach jest własnością Rzymskokatolickiej  Parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaskach.
  • Warunkiem pochówku na tym cmentarzu jest ważna umowa ustanowienia dysponenta grobu zawarta w kancelarii parafialnej w Kaskach.
  • Umowę ustanowienia dysponenta grobu ziemnego na 20 lat zawieramy w kancelarii parafialnej w Kaskach.
  • Przedłużenie prawa do dysponowania grobem ziemnym po 20 latach dokonuje się w kancelarii parafialnej w Kaskach
  • Zaniedbanie przedłużenia prawa do dysponowania grobem ziemnym po 20 latach skutkuje utratą prawa do dysponowania grobem.
  • Umowę ustanowienia dysponenta grobu murowanego zawieramy w kancelarii parafialnej na 99 lat.
  • Dysponenci grobów murowanych zobowiązani są do wnoszenia co 20 lat opłat z tytułu korzystania z infrastruktury cmentarza.
  • Wszelkie prace remontowo budowlane prowadzone na cmentarzu  muszą być wcześniej uzgodnione w kancelarii parafialnej. Utylizacja gruzu należy do wykonawcy robót.
  • Zarząd cmentarza nie odpowiada za szkody powstałe na terenie cmentarza na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody wynikające z zaniedbania lub zaniechania. 

Na podstawie Ustawy o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych z dnia 31.01.1959 r. (Dz. Ust. Nr 47, poz. 298 z późniejszymi zmianami), Ustawy Konkordatowej z dnia 28.07.1998r. (Dz. Ust. Nr 51, poz. 318), "Regulaminu Wzorcowego dla Cmentarzy Archidiecezji Warszawskiej" opublikowanego na mocy Zarządzenie Jego Eminencji Ks. Kardynała Kazimierza Nycza Nr 935/E/2016 z dnia 15.04.2016r. oraz ustalonej w Archidiecezji Warszawskiej praktyki w zakresie uprawnień do chowania zmarłych i grobów.

Wszystkich Parafian i przyjaciół naszego kościoła zapraszam w tę niedzielę 23 czerwca na parafialny odpust. Suma odpustowa o 11 00. Bezpośrednio po tej Mszy piknik parafialny, na którym wiele atrakcji, m. in. muzyka na żywo... xprob