Parafia
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Kaskach

Śmierć bliskiej osoby to  trudny moment dla bliskich. Pogrzeb chrześcijański to dla człowieka wierzącego zwieńczenie jego sakramentalnego życia. To, jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego "dopełnienie nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie świętym (KKK 1682). 

Najważniejszym i najlepszym darem dla osoby zmarłej jest modlitwa w jej intencji. Zachęcamy więc do pełnego uczestnictwa w liturgii pogrzebu, poprzez odpowiednie przygotowanie (spowiedź święta) i przyjecie Komunii Świętej w intencji osoby zmarłej. Szczytem modlitwy chrześcijańskiej jest Najświętsza Eucharystia. Zachęcamy również do kultywowania dobrego zwyczaju zamawiania Mszy Świętych za zmarłego np. miesiąc po śmierci, w rocznicę śmierci, lub zamawianie tzw. Mszy Świętych Gregoriańskich. Msze Święte Gregoriańskie wywodzą się od papieża Grzegorza Wielkiego i jego doświadczenia z czasu kiedy jeszcze nie piastował urzędu następcy św. Piotra. Jeden z mnichów o imieniu Justus zmarł. Znaleziono w jego rzeczach trzy złote monety, których posiadanie było zabronione przez regułę zakonu. Grzegorz, aby odkupić grzech Justusa, zlecił odprawienie trzydziestu Mszy Świętych, przez trzydzieści kolejnych dni. Po odprawieniu tych Mszy Justus ukazał się jednemu z mnichów i przekazał, że został odkupiony od wszelkich win i kar.

Pamiętajmy również o zamawianiu tzw. "wypominek", które są systematyczną, comiesięczną modlitwą w intencji zmarłego.

Dokumenty potrzebne do chrześcijańskiego pogrzebu:

  • akt zgonu (z Urzędu Stanu Cywilnego);
  • karta zgonu (wydana przez lekarza)  
  • zgoda na pogrzeb w naszej Parafii (dot. zmarłych spoza Parafii);  
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza Parafią lub w szpitalu.

Młodzież z klas 7 i 8 szkoły podst. zapraszamy w niedzielę 20 czerwca na Mszę o 10 00 i na spotkanie dot. bierzmowania po Mszy.