Parafia
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Kaskach

Śmierć bliskiej osoby to  trudny moment dla bliskich. Pogrzeb chrześcijański to dla człowieka wierzącego zwieńczenie jego sakramentalnego życia. To, jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego "dopełnienie nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie świętym (KKK 1682). 

Najważniejszym i najlepszym darem dla osoby zmarłej jest modlitwa w jej intencji. Zachęcamy więc do pełnego uczestnictwa w liturgii pogrzebu, poprzez odpowiednie przygotowanie (spowiedź święta) i przyjecie Komunii Świętej w intencji osoby zmarłej. Szczytem modlitwy chrześcijańskiej jest Najświętsza Eucharystia. Zachęcamy również do kultywowania dobrego zwyczaju zamawiania Mszy Świętych za zmarłego np. miesiąc po śmierci i w rocznicę śmierci. Pamiętajmy również o zamawianiu tzw. "wypominek", które są systematyczną, comiesięczną modlitwą w intencji zmarłego.

Formalności związane z pogrzebem załatwia ta osoba, która w Księdze Cmentarza figuruje jako dysponent/opiekun miejsca pochówku. Zgłaszając pogrzeb w kancelarii parafialnej należy przedstawić następujące dokumenty:

  • akt zgonu wystawiony dla adminstracji cmentarza (z Urzędu Stanu Cywilnego)
  • dokument potwierdzający odnowienie pokładnego
  • zgoda na pogrzeb w naszej Parafii (dot. zmarłych spoza Parafii);  
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza Parafią lub w szpitalu.