Parafia
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Kaskach
Chrzest
 • Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego miejsca zamieszkania rodziców (nie ma znaczenia miejsce zameldowania)
 • Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w kancelarii parafialnej około dwóch tygodni wcześniej.
 • W kancelarii należy przedłożyć:
  • metrykę urodzenia USC,
  • metrykę ślubu kościelnego jeżeli był zawarty w innej parafii,
  • jeżeli dziecko jest zamieszkałe w innej parafii rodzice dostarczają stosowną zgodę przeniesienia chrztu z parafii zamieszkania dziecka,
  • dokładne dane personalne chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania)
  • przed chrztem rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogę być rodzicami chrzestnymi.
 • Kto może pełnić funkcje rodziców chrzestnych:
  • ukończony 16 rok życia,
  • przyjęty sakrament bierzmowania,
  • bez przeszkód przystępują do sakramentów świętych,
  • katolicy, praktykujący swoją wiarę.
 • Nie mogą być chrzestnymi:
  • żyjący w związku bez ślubu kościelnego,
  • młodzież, która nie uczęszcza na katechezę,
  • kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,
  • osoby niepraktykujące, bądź też prowadzące gorszący tryb życia.
 • Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni uczestniczyć w spejalnej nauce i przystąpić do sakramentu pokuty, a w dniu chrztu do Komunii świętej.
 • Przy chrzcie świętym asystują zarówno rodzice jak i chrzestni.
 • Do chrztu świętego przychodzimy punktualnie, 15 minut przed wyznaczoną godziną do zakrystii w kościele.
Bierzmowanie

Młodzież
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania w trybie  zwyczajnym rozpoczyna się w klasie ósmej  szkoły podstawowej a kończy w klasie pierwszej szkoły średniej.  Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej zaraz po uzyskaniu promocji szkolnej do klasy ósmej, tj. jeszcze przed wakacjami.

Dorośli
Dla osób starszych,  które jeszcze nie przyjęły tego sakramentu, przewidziano osobny tryb przygotowania do bierzmowania. Szczegółowe informacje w kancelarii parafialnej.

  Świadek bierzmowania winien odznaczać się następującymi przymiotami:
 • być wierzącym i praktykującym katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania
 • żyć w zgodzie z wyznawaną wiarą
I Komunia święta

Do przyjęcia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie Ołtarza przygotowują się dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej. Dzieci szczególnie przygotowują się poprzez uczestnictwo od najmłodszych lat we Mszy św. wraz z rodzicami. Bezpośrednie przygotowanie dzieci do Komunii św. ma miejsce w czasie katechezy szkolnej w II i III klasie.

Wraz z dzieckiem w przygotowaniu biorą udział jego rodzice. Czynią to poprzez uczestnictwo we Mszy św. w każdą niedzielę i przeżywanie niedzieli jako dnia poświęconego Bogu. Także regularnie korzystając ze spowiedzi. Dodatkowo przewidzianym elementem przygotowania dla rodziców jest comiesięczne spotkanie formacyjne z Księdzem Proboszczem.

W naszej parafii dzieci przygotowujące się do I Komunii od początku rocznego przygotowania przystępują w każdy I piątek miesiąca do sakramentu pokuty i pojednania.

Sakrament pokuty i pojednania

Do sakramentu pokuty i pojednania w naszej parafii można przystąpić  przed każdą Mszą świętą. Gdy nie ma takiej możliwości (co zdarza się w wyjątkowych sytuacjach) to zaraz po zakończeniu Mszy św. należy niezwłocznie zgłosić się do zakrystii i poprosić o spowiedź.

Przygotowanie
Zanim penitent przystąpi do konfesjonału, by otrzymać rozgrzeszenie, powinien przypomnieć sobie warunki tego sakramentu i wypełnić pierwsze trzy:

 • rachunek sumienia,
 • żal za grzechy,
 • mocne postanowienia poprawy,
 • szczera spowiedź,
 • zadość uczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

Po otrzymaniu rozgrzeszenia pozostaje do wypełnienia zadana pokuta i naprawienie wyrządzonych krzywd

Sakrament chorych

Sakrament chorych, jak sama nazwa wskazuje, chrześcijanin przyjmuje w chorobie. Jest to sakrament, który daje nam specjalną łaskę połączenia naszego cierpienia ze zbawczym cierpieniem Chrystusa, łaskę chrześcijańskiego przyjmowania i przeżywania choroby.  Sakrament chorych można przyjmować wiele razy w życiu. Nie należy tego sakramentu utożsamiać z tzw. ostatnim namaszczeniem. Wspomnianego ostatniego namaszczenia połączonego z Wiatykiem, tj. Komunią św. umierających, udzielamy w zagrożeniu śmiercią.

W sytuacji nagłej choroby, czy zbliżającej się operacji, można zawsze przyjść do kościoła i w zakrystii poprosić księdza o udzielenie sakramentu chorych lub zaprosić kapłana do domu osoby, która nie jest w stanie dotrzeć do kościoła.

Przygotowanie chorego i jego pokoju

 • chorego należy ubrać czysto (z wyjątkiem szczególnych wypadków),
 • pokój powinien być w miarę możliwości posprzątany,
 • stół nakryty białym obrusem,
 • na stole powinien być: krzyż, świece (przynajmniej jedna),
 • czysta woda w szklance i łyżeczka (do ewentualnego popicia przez chorego),
 • radio i telewizor wyłączone.

zasady zachowania się rodziny w czasie odwiedzin chorego

 • ktoś powinien czuwać przy drzwiach wejściowych,
 • w momencie wejścia, kapłana powinno się poinformować jakie sakramenty życzy sobie chory i jaka jest jego świadomość,
 • w czasie spowiedzi rodzina czeka na zewnątrz pokoju chorego,
 • po spowiedzi rodzina wchodzi do pokoju i modli się wraz z chorym.Małżeństwo
 • Miejscem zawarcia sakramentu małżeństwa jest parafia stałego miejsca zamieszkania narzeczonej bądź narzczonego, gdzie również dopełnia się formalności przedślubnych.
 • W kancelarii parafialnej należy przedłożyć:
  • aktualną metrykę chrztu do ślubu kościelnego
  • świadectwo bierzmowania,
  • dowód osobisty,
  • dokumenty stwierdzające stan wolny z USC (małżeństwo konkordatowe),
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego,
  • ubiegający się o powtórne zawarcie małżeństwa przynoszą akt zgonu współmałżonka
 • Do kancelarii należy zgłosić się na 3 miesiące przed planowanym ślubem. Okres ten obowiązuje wszystkich kandydatów
 • Wiek do zawarcia małżeństwa - wymagane jest ukończone 18 lat dla obojga narzeczonych.
 • Przygotowanie do sakramentu małżeństwa:
  • katechizacja z zakresu szkoły podstawowej i średniej,
  • kurs przedmałżeński,
  • dwukrotne zgłoszenie się w poradni życia małżeńskiego przez oboje narzeczonych,
  • odbycie dwukrotnej spowiedzi przedślubnej: pierwsza w tygodniu wygłoszenia zapowiedzi, druga tuż przed ślubem,
 • Świadkami sakramentu małżeństwa mogą być:
  • osoby pełnoletnie zdolne do czynności cywilno-prawnych
  • zachęcamy, aby były to również osoby wierzące i praktykujące

 

Wszystkich Parafian i przyjaciół naszego kościoła zapraszam w tę niedzielę 23 czerwca na parafialny odpust. Suma odpustowa o 11 00. Bezpośrednio po tej Mszy piknik parafialny, na którym wiele atrakcji, m. in. muzyka na żywo... xprob